Over Thomas Kemme Architecten

Architectenbureau voor duurzame ontwikkeling van gebouwen en binnenstedelijk gebied

Thomas Kemme Architecten ontwerpt seriematige- & particuliere woningen, ergonomische werkplekken & utiliteitswerken, en adviseert bij herbestemming van binnenstedelijke panden, in het bijzonder monumenten.

Wij richten ons al meer dan 20 jaar op bouwprojecten en stedelijke studies met een uitdagende vraagstelling. Onze ontwerpen hebben – naast hun functionaliteit – als groter doel dat het gebouw iets toevoegt aan zijn omgeving. Wij kijken pragmatisch naar de feiten van een ontwerpopgave, zoals de beweegredenen van de klant, tijd en budget, omgeving en zonnestand. Het ideale resultaat is een creatieve oplossing die de vraag van de opdrachtgever beantwoordt binnen de context, de geldende regels en het beschikbare budget.

Ons uitgangspunt

Het gebouw als verrijking van zijn omgeving

Architectuur is veel meer dan het maken van een schetsje of bouwtekening. Als architect vertalen we de gevraagde functionaliteit naar een bouwplan dat voldoet aan alle technische-, juridische- en budgettaire eisen. Ons onderscheid is dat een ontwerp zijn buurt mag verrijken in plaats van te leunen op kwaliteit die die omgeving al biedt.

Om werkelijk een bijdrage te leveren mag een gebouw eigen identiteit hebben, die in balans is met bebouwing, stad of landschap eromheen. We onderzoeken daarom wat al aanwezig is. Bijvoorbeeld de bestaande structuur van het gebouw, en hoe deze zich verhoudt tot de gevraagde functie én die omgeving. Hier maken we intuïtief maar goed onderbouwd een keuze uit oplossingen, die je niet zou krijgen wanneer je ontwerpt met een vooropgezet modieus beeld.

architectuur glasdak minimalistisch lucht glas

Balans vinden tussen conserveren en innoveren

Elke bouwopgave komt voort uit een behoefte. Wij onderzoeken de motieven en gegevenheden, en brengen hiermee mogelijkheden en belemmeringen in kaart. Dit resulteert in een plan van aanpak, soms rigoureus of met respect voor het bestaande. Onze opdrachtgever kan zo een onderbouwde keuze maken die onaangename verrassingen voorkomt.

Respect voor het oude, ruimte voor het nieuwe

Ons uitgangspunt is te versterken wat goed is en te veranderen wat detoneert. Nieuwe elementen proberen we met chirurgische precisie aan te laten sluiten op de bestaande situatie. Oud en nieuw hebben hun eigen identiteit en versterken elkaar tegelijkertijd. Deze onbevooroordeelde aanpak resulteert in een soepel proces en een beheersbaar budget.

haard en schuifdeur herbestemming pakhuis tot loftwoning door architect Thomas Kemme

Minimalistisch ontwerp

Onderzoek naar wat overbodig is kan de intrinsieke kwaliteiten van gebouw en omgeving naar boven brengen. Een minimalistische ingreep heeft als doel de functionele rol van het gebouw de volledige aandacht te geven. Deze aanpak ziet uit naar tijdloze en daarmee duurzame ontwerpen.

Beleving van ruimte

De beleving van onze gebouwen wordt niet zozeer bepaald door aankleding van wanden en vloeren of door ornamenten, maar door de ruimte er tussenin, waar de innerlijke bouwstructuur mogelijk aan bijdraagt. Afstemming van proporties, licht en materiaal vanuit functionaliteit creëren de identiteit van ‘de plek’. Deze harmonie en helderheid geven een aura van rust en doelmatigheid.

Soepele realisatie

Onze ontwerpen lijken door hun sterke identiteit lastig te realiseren. Het tegendeel is waar. Gegevenheden als bestaande bouw, omgeving en regels worden vaak gezien als begrenzingen van creativiteit. Ze bieden echter vaak kansen en houvast wanneer deze op hun merites worden gewogen. Hier vinden wij creatief oplossingen die de bouwopgave van de opdrachtgever beantwoordt binnen context, geldende regels en beschikbare budget.

Onze ervaring en integrale kennis van bouwkunde, regelgeving en bouwhistorie kunnen zorgen dat mogelijke struikelpunten ondervangen worden voordat ze een probleem vormen.

Geschiedenis

Begin jaren negentig startten Thomas Kemme en Pieter van Kruysbergen (1961-2017) ‘Kemme van Kruysbergen Architecten’.
Sinds 1997 werkt Thomas Kemme Architecten aan zeer verschillende projecten en stedelijke studies, projectmatige- en particuliere woningbouw, kantoren en hergebruik van monumenten en in onderwijs en welstandszorg.
Bijzondere aandacht gaat uit naar wat gegeven is, naar de beweegredenen van bouwers en van opdrachtgevers, naar bijvoorbeeld de zonnestand op locatie, en naar vakmanschap.
Wij bevragen de opgave om tot gefundeerde keuzen te komen. Want zo kan een helder idee ontstaan dat leidraad vormt tijdens het gehele bouwproces. Deze aanpak ziet uit naar oorspronkelijk en vanzelfsprekend resultaat.

Het kantoorgebouw van 13hoog in Eindhoven werd in 2012 verkocht en is tot woningen verbouwd.
Als één van ca. 185 bedrijven is De Gruyter Fabriek in Den Bosch nu ons thuis. Bruisend industrieel erfgoed vol creatieve industrie. Onlangs is het bureau geheel verbouwd en namen we afscheid van internetadres www.13hoog.nl

“De schijnbare eenvoud waarmee de projecten van Thomas Kemme Architecten door de ambtelijke molen gaan, verbaast ons telkens weer.”

- Joost Hartman – Bouwadviseur
architectenbureau profielfoto Thomas Kemme

foto: Marieke Viergever